M A A   D E K L A R A T S I O O N

 M e i e ,   P l a n e e t   M A A   loovad  loomad ,   o l l e s     o t s u s t a n u d

julgelt armastada, hoida ja kaitsta okkalisi-lehelisi, sulelisi-karvaseid

säilitada Maa sellisena nagu me seda tunneme ja vajame

luua tingimused, milles võivad püsida ja loovalt areneda armastav ja austav lugupidamine iseenda, üksteise ja meid ümbritseva looduse suhtes

kaasa aidata suleliste ja karvaste orkestri helirikka koosmängu ja elurikkuse loomise organiseerimisele ja teostamisele

v a l i m e       n e i l        p u h t a i l        k a v a t s u s t e l       ü h e n d a d a     o m a     

                                   v ä e d !