M A A  D E K L A R A T S I O O N

 M e i e ,  P l a n e e t    M A A  loovad loomad ,  o l l e s    o t s u s t a n u d

julgelt armastada, hoida ja kaitsta okkalisi-lehelisi, sulelisi-karvaseid

säilitada Maa sellisena nagu me seda tunneme ja vajame

luua tingimused, milles võivad püsida ja loovalt areneda armastav ja austav lugupidamine iseenda, üksteise ja meid ümbritseva looduse suhtes

kaasa aidata suleliste ja karvaste orkestri helirikka koosmängu ja elurikkuse loomise organiseerimisele ja teostamisele

v a l i m e      n e i l       p u h t a i l       k a v a t s u s t e l      ü h e n d a d a    o m a    

                                   v ä e d !
THE BIRD on muusikakeskne, haridusliku suunitlusega elu loomulikku dünaamikat toetav ja loodusega kooskõlas voolav elukunstnike kogukond, kelle muinaslugu muusikas kulgeb linnulaines, Emakese Maaga ühes rütmis. 

Metsi laastavast raiest, läbi mille hukkuvad tuhanded linnupered on hingele valus kuulda ja kogeda. On aeg valida südame tee. 

Armastus.

PALUME, KAVATSEME JA VALIME LINNURAHU.

Läbi muusika.

#432hz

"Tiirutaja" 2019.aasta lõpuväljaande pealehelt leiame artikli (https://www.eoy.ee/pics/798_Tiirutaja_46_parandatud.pdf), mis viitab selgelt aina kasvavale mürale linnades, mis lisaks inimesele on kodupaigaks ka lindudele ning selle kahjuteguri otsesele seosele linnu liikide arvukuse vähenemises. Müra häirib lindude omavahelist suhtlust, olles sealjuures suureks stressiallikaks. On selge, et müra kahjulikkusega tuleb ilmtingimata looduskaitses arvestada. Sellest mürast oleme otseselt puudutatud ka meie. Lisaks autode ja muu olmemürale häirib inimese heaolutunnet ning tasakaalus püsimist raadio ja televisiooni vahendusel edastatav infotulv, sealhulgas ka enamik mängitavast muusikast, mis võngub 440hz. Armastatud õpetaja ja muusikatehnoloog Tõnu Kallaste on öelnud, et sellel lainepikkusel edastatav muusika mõjub inimese kehale mürana. (https://vikerraadio.err.ee/872454/ooulikool-muusikatehnoloog-tonu-kallaste-muusika-ja-tehnoloogia

Ameerika Ühendriikides asutatud HeartMath Instituut on tulnud viimase 26 aasta jooksul välja sadade teaduslike uuringutega, nende hulgas ka 432hz sagedusel esitatud muusika kohta - sel lainepikkusel edastatav muusika on aidanud kaasa tervenemisele erinevate raskemate haiguste ja operatsioonide järgselt, aidates vähendada oluliselt ka depressiooni, ärevushäireid ning muid psühholoogilisi probleeme, mis meie tänapäeva Lääne ühiskonnas igapäevasteks kaaslasteks muutumas on. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27430941 )Usume, et taolised uurimistööd ja avastused toovad lähiaastatel suuri muutusi ka populaarmuusika maastikul ning on suur rõõm ja au olla osa sellest muusika revolutsioonist.  

Meie visioon on luua muusikakeskne haridusliku ja keeleõppe suunitlusega virtuaalne õppekeskkond L I N N U L A I N E, mis toob kokku nii suuri kui väikeseid elukunstnike kogu maailmast, koondades enda alla elu loomulikku dünaamikat toetavaid ja loodusega kooskõlas voolavaid kogukondi, kelle muinaslugu muusikas kulgeb linnulaines - Emakese Maaga koherentselt.

IGA PÄEV OLGU MAA PÄEV!