23 / 05 kell 12 : 12 ONLINE-KOGEMUSKONTSERT " L'OISEAU BLEU / SINILIND / BLUE BIRD "
B i r g i d   T ä h t (laul,klaver) ja J o o s e p    K õ r v i t s (tšello,klaver) annavad 23. M A I L kell 12 : 12 lindudele pühendatud kolmekeelse online-kogemuskontserdi "L ' O i s e a u B l e u / S i n i l i n d / B l u e B i r d ".

Kontserdi otseülekanne linnulainel WWW.THEBIRD.EE

Piletid: https://fienta.com/et/online-kogemuskontsert-l-oiseau-bleu-sinilind-blue-bird

FB üritus: https://www.facebook.com/events/2598079660519403/ 

Kogemuskontserdi pileti ostuga toetad Eesti Ornitoloogiaühingu linnukaitselisi tegevusi.

Ü H E N D U M I S E N I      L I N N U L A I N E S !


KES MA OLEN?

432hz MUUSIKA

VÕLUMETSAKOOL

                  I G A     P Ä E V      O N      M A A     P Ä E V